Riskærgård
     Personale
      Rutiner
     Historie
     Q-Feber
        Link
    Webdesign
      Galleri
     Kontakt
Riskærgård


Velkommen til vores hjemmeside.

Vi har lavet siden om, med nyt design og layout, så siden skulle være nemmere at overskue. Vi har forsøgt at lave vores hjemmeside til en oplysningsside, omkring vores egen gård, men også om landbruget gennerelt.

Vi mener at landbruget er et erhverv, hvor der findes en stor mængde oplysning, både vedr. de mange tiltag der bliver gjort for at forbedre landbruget, men også hvor der i forvejen er en stor viden om det vi gå og foretager os i dagligdagen.

Det er dog vores oplevelse at mange af de fantastiske oplysninger der ligger på de forskellige hjemmesider, ikke når helt ud til forbrugerne, men ofte kun bliver brugt af folk inden for landbrugserhvervet.

Vi har forsøgt at samle en masse hjemmesider vi mener er gode oplysnings sider, for at gøre det nemmere for folk at overskue hvilke muligheder der egentlig er.
De fleste billeder linker, hvis man dobbelt klikker på dem, videre til andre hjemmesider.                


Billeder af Gården


Her kan du se billeder af gården, fra vi overtog den i 2004, og til hvordan det ser ud på gården idag.


                                                                             2004 Riskærgård